I Komunia Święta – III

Ilość zdjęć – 300
Cena – 450 zł

W cenie:
– zdjęcia przed kościołem do momentu rozpoczęcia mszy I Komunijnej
– zdjęcia w lokalu