Chrzest Święty

Ilość zdjęć – 50
Cena – 200 zł

W cenie:
– zdjęcia w kościele
– link do pobrania zdjęć z dysku Google

———————————————————–

Ilość zdjęć – 150
Cena – 350 zł

W cenie:
– zdjęcia w domu przed wyjazdem do kościoła
– zdjęcia w kościele
– link do pobrania zdjęć z dysku Google

————————————————————

Ilość zdjęć – 250
Cena – 350 zł

W cenie:
– zdjęcia w kościele
– zdjęcia w lokalu 
– link do pobrania zdjęć z dysku Google

————————————————————

Ilość zdjęć – 350
Cena – 450 zł

W cenie:
– zdjęcia w domu przed wyjazdem do kościoła
– zdjęcia w kościele
– zdjęcia w lokalu 
– link do pobrania zdjęć z dysku Google