I Komunia Święta – I

Ilość zdjęć – 350
Cena – 550 zł

W cenie:
– zdjęcia w domu przed wyjazdem do kościoła
– zdjęcia przed kościołem do momentu rozpoczęcia mszy I Komunijnej
– zdjęcia w lokalu