I Komunia Święta – II

Ilość zdjęć – 350
Cena – 950 zł

W cenie:
– zdjęcia w domu przed wyjazdem do kościoła
– zdjęcia przed kościołem do momentu rozpoczęcia mszy I Komunijnej
– zdjęcia w lokalu 
– foto książka (40 stron rozmiar rozkładówki 60×30 cm)